direct naar inhoud van 2.7 Archeologie
Plan: Uitwijk - Waardhuizen 2007, correctieve herziening Langstraat 8 Uitwijk
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0874.UWWHBPlangstraat8-VSG1

2.7 Archeologie

In het moederplan "Uitwijk -Waardhuizen 2007" is aangegeven dat op de Indicatieve Kaart voor Archeologische Waarden (IKAW) van de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB), Uitwijk en Waardhuizen grotendeels een 'hoge trefkans' op het vinden van archeologische resten heeft, bij werkzaamheden in de bodem. Op de cultuurhistorische waardenkaart van de provincie Noord-Brabant liggen beide kernen geheel binnen het gebied met 'indicatieve hoge archeologische waarden'. Op basis van deze informatie is minimaal een archeologisch vooronderzoek nodig voor de locaties waar nieuwe bouwmogelijkheden worden gecreƫerd.

Inmiddels is het ROB opgegaan in de Rijksdienst voor cultureel erfgoed. De regeling uit het moederplan is overgenomen. In overeenstemming met de verplichtingen uit de Wro is er nu een dubbelbestemming van gemaakt.

Verder kan het bestemmingsplan gezien worden als een voortzetting van het huidige gebruik. Er wordt uitsluitend recht gedaan aan bestaande functies en bestaande gebouwen.

Onderzoek in het kader van het aspect archeologie is daarom niet noodzakelijk.