direct naar inhoud van 2.6 Flora en Fauna
Plan: Uitwijk - Waardhuizen 2007, correctieve herziening Langstraat 8 Uitwijk
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0874.UWWHBPlangstraat8-VSG1

2.6 Flora en Fauna

Langs de Langstraat staat een bomenstructuur die niet aangetast mag worden. Het perceel van de Langstraat 8 zelf kan worden getypeerd als een gebied zonder natuur- of landschapsdoelstellingen. Het voormalige agrarische gebied ligt buiten de ecologische hoofdstructuur (EHS) en is niet aangewezen als beschermingsgebied in het kader van vogel- of habitatrichtlijn. In het kader van deze herziening zijn op het perceel zelf geen aspecten van flora- en fauna in het geding. Naar vorenvermelde bomenstructuur moet blijven rekening worden gehouden.

Verder kan het bestemmingsplan gezien worden als een voortzetting van het huidige gebruik. Er wordt uitsluitend recht gedaan aan bestaande functies en bestaande gebouwen.

Onderzoek in het kader van het aspect flora en fauna is daarom niet noodzakelijk.