direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: Uitwijk - Waardhuizen 2007, correctieve herziening Langstraat 8 Uitwijk
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0874.UWWHBPlangstraat8-VSG1

1.1 Aanleiding

Directe aanleiding van deze herziening is het Goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten (verder: GS) van de provincie Noord-Brabant en de Uitspraak van de Raad van State inzake het bestemmingsplan "Uitwijk-Waardhuizen 2007", betreffende het perceel Langstraat 8 te Uitwijk.

1.1.1 Bestemmingsplan "Uitwijk-Waardhuizen 2007"

Op 29 januari 2008 is het bestemmingsplan "Uitwijk-Waardhuizen 2007" door de gemeenteraad van Woudrichem vastgesteld. Met het bestemmingsplan beoogde de gemeente Woudrichem de verouderde bestemmingsplannen voor de kernen Uitwijk en Waardhuizen te actualiseren. In deze bestemmingsplannen waren veel functies veranderd en was het juridisch kader verouderd. Vanuit de wens om het aantal bestemmingsplannen binnen de gemeente terug te brengen is destijds gekozen voor het opstellen van één integraal bestemmingsplan voor de kernen Uitwijk en Waardhuizen.

1.1.2 Besluit Gedeputeerde Staten

Op 1 juli 2008 hebben GS van de provincie Noord-Brabant een besluit omtrent goedkeuring van het bestemmingsplan "Uitwijk-Waardhuizen 2007" genomen. Met het goedkeuringsbesluit is aan een aantal onderdelen van het bestemmingsplan "Uitwijk - Waardhuizen 2007" goedkeuring onthouden, waaronder een gedeelte van het perceel aan de Langstraat 8 te Uitwijk.

Het perceel Langstraat 8 heeft in het bestemmingsplan "Uitwijk-Waardhuizen 2007" de bestemming "Wonen". Het eerdere agrarische bedrijf is opgeheven, tevens vinden geen agrarische bedrijfsactiviteiten op het perceel plaats. Op het perceel bevindt zich een schuur en een huisstal. GS hebben goedkeuring onthouden aan de voormalige agrarische bebouwing ter plaatse, in casu de schuur. Voor al het overige is de bestemming "Wonen" goedgekeurd en aldus is ook de bestemming "Wonen" voor de huisstal goedgekeurd. GS hebben goedkeuring onthouden doordat in het bestemmingsplan "Uitwijk-Waardhuizen 2007" ten onrechte een oppervlakte van 450 m² aan aanwezige voormalige bedrijfsgebouwen onder het overgangsrecht valt.

1.1.3 Beroep Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Tegen het besluit van GS heeft de eigenaar van het perceel aan de Langstraat 8 beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (verder Raad van State). In het beroep wordt gesteld dat de bestemming "Wonen" onjuist is en dat er een positieve bestemming moet komen voor ontplooide niet-agrarische activiteiten.

Op 20 mei 2009 heeft de Raad van State uitspraak gedaan inzake het beroep. De Raad van State heeft het besluit van GS in stand gehouden, met dien verstande dat aan de voormalige huisstal ten onrechte goedkeuring is verleend. Op dit onderdeel wordt het besluit van GS dan ook vernietigd.

Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State hebben GS een nieuw besluit genomen met betrekking tot het perceel aan de Langstraat 8. GS hebben met besluit van 29 september 2009 alsnog goedkeuring onthouden aan het bestemmingsplan "Uitwijk-Waardhuizen 2007" ter plaatse van de vroegere huisstal.

1.1.4 Doel herziening

Door het besluit van GS valt het perceel Langstraat 8 gedeeltelijk terug op de regeling in het onderliggende moederplan: "Kern Uitwijk", vastgesteld 23 juni 1975, GS 4 augustus 1976 en Koninklijk Besluit 2 augustus 1980. Voor het overige deel valt het perceel in het bestemmingsplan Uitwijk-Waardhuizen 2007 . Om de bestemming van het perceel Langstraat 8 te actualiseren en tevens rechtdoend aan de uitspraak van de Raad van State en het GS-besluit is deze herziening nodig, waarbij de bestaande situatie gerespecteerd wordt.