direct naar inhoud van Regels

Notenhoff - partiële herziening 2015

 

Status: vastgesteld
Identificatie: NL.IMRO.0874.ANDLBP201501-VSG1
Plantype: gemeentelijke overheid/bestemmingsplan

Bijlagen bij de toelichting

 

 

bijlage 1 Archeologisch Bureauonderzoek

bijlage 2 Inventariserend Veldonderzoek, verkennend booronderzoek

bijlage 3 Aanvullende Archeologie rapportage

bijlage 4 Verkennend bodemonderzoek

bijlage 5 Natuurtoets

bijlage 6 Nader onderzoek natuur

bijlage 7 Inventarisatie huismus, gierzwaluw en vleermuizen, deel 1

bijlage 8 Inventarisatie huismus, gierzwaluw en vleermuizen, deel 2

bijlage 9 Akoestisch onderzoek

bijlage 10 Onderzoek luchtkwaliteit

bijlage 11 Waterhuishoudkundige uitwerking

bijlage 12 Watervergunning

bijlage 13 Wateradvies waterschap

bijlage 14 Beleidsnota aan huis gebonden activiteiten

bijlage 15 Notitie Vooroverleg

 

 

 

Vaststellingsbesluit

 

Bijlage vaststellingsbesluit