1. DOCUMENT
  1. Hoofdstuk 1 Inleidende regels
   1. Artikel 1 Begrippen
   2. Artikel 2 Wijze van meten
  2. Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels
   1. Artikel 3 Groen
   2. Artikel 4 Tuin
   3. Artikel 5 Verkeer
   4. Artikel 6 Water
   5. Artikel 7 Wonen
   6. Artikel 8 Woongebied
   7. Artikel 9 Waterstaat – Waterkering
  3. Hoofdstuk 3 Algemene regels
   1. Artikel 10 Anti-dubbeltelregel
   2. Artikel 11 Algemene bouwregels
   3. Artikel 12 Algemene gebruiksregels
   4. Artikel 13 Algemene aanduidingsregels
   5. Artikel 14 Algemene ontheffingsregels
   6. Artikel 15 Algemene procedureregels
   7. Artikel 16 Overige regels
  4. Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels
   1. Artikel 17 Overgangsrecht
   2. Artikel 18 Slotregel