Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Buitengebied: Vijcie 14
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0870.02BP1087BgVijcie14-VA01

Artikel 7 Slotregel

 
Deze regels worden aangehaald als:
 
Regels van het bestemmingsplan “Buitengebied: Vijcie 14” van de gemeente Werkendam.