Gemeente Aalburg

Bestemmingsplan Dr. Tjalmastraat - Burg. van Dijkstraat, Veen

Bijlagen bij de toelichting:

01 Verkennend bodemonderzoek, Geofox-Lexmond, 13 juli 2011

tb_NL.IMRO.0738.BP6000-VA01_01.pdf

02 Watertoets: Uitgangspuntennotitie, Waterschap Rivierenland, 27 maart 2012

tb_NL.IMRO.0738.BP6000-VA01_02.pdf

03 Quickscan flora en fauna, Croonen Adviseurs, 29 augustus 2011

tb_NL.IMRO.0738.BP6000-VA01_03.pdf