Artikel 8                   Algemene aanduidingsregels

8.1             Milieuzone – zones Wet milieubeheer

Ter plaatse van de aanduiding ‘milieuzone – zones Wet milieubeheer’ zijn geluidgevoelige functies niet zijn toegestaan.